Scholen

Steeds meer studenten krijgen de mogelijkheid om een stage in het buitenland te lopen.

Internationalisering staat daarom bij veel ROC´s en Hogescholen hoog op de agenda. Als school is het belangrijk dat je met een betrouwbare partner samenwerkt. Onze samenwerking met scholen is de afgelopen 10 jaar uitgebreid en geïntensiveerd. Wij bezoeken de scholen regelmatig om voorlichting te geven aan geïnteresseerde studenten.

Daarnaast zoeken wij afstemming met de betrokken stagecoördinatoren over zaken als kwaliteit van de stage, de erkenning van de SBB, selectie van de studenten en toetsing in de praktijk. Voor een school is het prettig om te weten dat er een Nederlandse intermediair aanwezig is op locatie die studenten met raad en daad bij staat. Dat neemt bij de student, de ouders en de school de nodige zorgen weg.

Docentenweek

Sinds 2010 organiseren wij docentenweken voor stagecoördinatoren en docenten die nauw betrokken zijn of willen worden bij internationalisering. Jaarlijks worden er meerdere weken, vanaf 3 dagen, georganiseerd door Dutch Students Abroad. Tevens organiseren wij verschillende weken op verzoek van een team.

Tijdens deze bezoeken ontmoeten deelnemers elkaar, wisselen informatie uit over de wijze waarop internationalisering georganiseerd is binnen de school, bezoeken wij meerdere stageplaatsen, laten studenten hun huisvesting zien en bezoeken wij een Spaanse of Duitse school om zodoende ook op dat vlak uitwisseling te creëren. Een eigen programma maken voor je team of deelnemen aan een door ons georganiseerde week? Alles is mogelijk. Wil je graag meer informatie? Stuur een mail naar hello@dutchstudentsabroad.com

Proeve van bekwaamheid

Uw studenten willen heel graag naar het buitenland, maar het examen is een struikelblok bij de realisatie hiervan. Wij hebben een assessor en een onderwijskundige in ons team die deze rol van school kan overnemen.
Er is meer mogelijk dan u denkt.
Neem gerust contact op om over de mogelijkheden te praten.

Voorlichtingsbijeenkomst

Uiteraard zijn wij altijd bereid om een voorlichtingsbijeenkomst te geven op school aan uw studenten. Dat kan een mooie start zijn voor een school of afdeling die internationalisering op de kaart wil zetten, maar ook als er meerdere studenten geïnteresseerd zijn in een stage in het buitenland. Tijdens een voorlichting kunnen tevens ouders uitgenodigd worden, zodat zij ook direct hun vragen kunnen stellen en zien met wie hun zoon of dochter te maken krijgt.

Taalreizen en summercourse

Op verzoek van ROC´s organiseren wij jaarlijks meerdere taalreizen en iedere zomer een Summercourse voor groepen MBO- studenten. Doel van deze weken is het verbeteren van de taal, het opdoen van internationale ervaring en het is tevens een goede voorbereiding op de daadwerkelijke internationale stage.
× Kan ik je helpen? Available from 08:00 to 18:00