ALGEMENE VOORWAARDEN EN CORONAPROTOCOL
VAN DUTCH STUDENTS ABROAD

Algemene voorwaarden Dutch Students Abroad (aangepast per 31-01-2023) 

1. Partijen
1.1 Opdrachtgever: ieder natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Dutch Students Abroad.

1.2 Dutch Students Abroad: stage bemiddelingsbureau die bemiddeling en begeleiding biedt bij het realiseren van een stagetraject of project in Barcelona, Madrid, Valencia of Berlijn.


2. Algemeen
2.1 Opdrachtgever en Dutch Students Abroad gaan akkoord met een samenwerking met als doel alle taken met wederzijdse instemming te voltooien op basis van de algemene voorwaarden, in de offerte gespecificeerde en de prijzen op de website ( www.dutchstudentsabroad.nl)


3. Procedure en officieel contract
3.1 Nadat de opdrachtgever zich heeft ingeschreven via het aanmeldformulier op de website is Opdrachtgever akkoord gegaan met de algemene voorwaarden en de bijbehorende prijzen op de website.

3.2 Middels het sturen van het digitale aanmeldformulier geeft Opdrachtgever Dutch Students Abroad de opdracht bevestiging om tot het stagebemiddelingsproces over te gaan.

3.3 Hiermee is Opdrachtgever en Dutch Students Abroad een Overeenkomst aangegaan.

3.4 Opdrachtgever vult alle gegevens naar waarheid in.

3.5 Stages van Dutch Students Abroad zijn bedoeld voor Opdrachtgever die op de datum van inschrijving 18 jaar of ouder is. Opdrachtgever die op datum van inschrijving nog niet 18 jaar of ouder is, dient een toestemmingsmail van ouder of voogd te sturen naar Dutch Students Abroad.

3.6 Betreft het een project van een onderwijsinstelling dan heeft Opdrachtgever een offerte ontvangen. Een ondertekende offerte door Opdrachtgever dient als opdracht bevestiging.
Hiermee zijn Opdrachtgever en Dutch Students Abroad een Overeenkomst aangegaan.


4. Aanbetaling
4.1 Op het moment dat Dutch Students Abroad de opdracht bevestiging van Opdrachtgever heeft ontvangen dient Opdrachtgever 50% van de totale factuur aan te betalen.

4.2 In geval van een offerte voor project van onderwijsinstelling wordt er door Dutch Students Abroad een factuur gestuurd van 15% van de totale kosten.

4.3 Deze factuur wordt per mail gestuurd aan Opdrachtgever.

4.4  Mocht Dutch Students Abroad geen stage kunnen bieden die passend is voor Opdrachtgever dan wordt de aanbetaling in zijn geheel terug betaald.

4.5  Mocht Dutch Students Abroad geen passende projectinvulling kunnen bieden dan wordt de aanbetaling in zijn geheel terug betaald.

4.6  Mocht Opdrachtgever zich tijdens het proces, nog voor de bevestiging en aanvaarding van de stage, terugtrekken dan wordt de aanbetaling van 50% niet terug betaald.

4.7  Wanneer de deadline van het vinden van een passende stage 4 weken of minder is, en Dutch Students Abroad er niet in slaagt een stage te vinden, dan heeft Dutch Students Abroad het recht om de aanbetaling niet terug te betalen.

4.8  Bij opdracht bevestiging door Opdrachtgever van 4 weken of minder wordt een toeslag van €100 berekend.

4.9 Het is mogelijk de eerste aangeboden stage af te wijzen, waarna er wordt gezocht naar een tweede passend bedrijf voor Opdrachtgever. Indien de eerste aangeboden stage voldeed aan de gestelde eisen zal, nadat er gezocht wordt naar een tweede stage, de aanbetaling niet meer worden vergoed door Dutch Students Abroad.

4.10 Er kan niet worden geëist door Opdrachtgever dat de aangeboden stage een betaalde stage is.


5. Laatste betaling
5.1 Opdrachtgever dient de laatste betaling binnen 2 weken na versturen per mail aan Opdrachtgever te hebben betaald.

5.2 De totaalfactuur zal worden verstuurd op het moment dat Opdrachtgever en het stagebedrijf akkoord gaan met de stage. Hiervan zal een bevestiging per mail gestuurd worden door Dutch Students Abroad.

5.3 Indien het bedrag niet binnen 2 weken na verzenden is ontvangen, heeft Dutch Students Abroad het recht om €10 herinneringskosten in rekening te brengen.

5.4 Na de 2de herinnering heeft Dutch Students Abroad het recht om de samenwerking onmiddellijk te beëindigen, waarna beide partijen geen verantwoordelijkheden meer jegens elkaar hebben.
Dutch Students Abroad zal vervolgens een incassobureau inschakelen en de extra kosten die hier uit voortkomen, zijn hierbij voor Opdrachtgever.

5.5 Mocht Opdrachtgever na akkoord op de stage zich terugtrekken uit het proces en de stage eenzijdig annuleren, dan worden alsnog de totale kosten in rekening gebracht en geldt dezelfde betalingsverplichting.

5.6 Mocht Opdrachtgever, in het kader van een project, na akkoord op offerte en invulling van het programma eenzijdig annuleren, dan worden alsnog de totale koste in rekening gebracht en geldt dezelfde betalingsverplichting.

5.7 Mocht Opdrachtgever door coronawetgeving niet met het stagetraject/project kunnen starten of het vroegtijdig moeten beëindigen, dan wordt de totaalfactuur hiervoor door Dutch Students Abroad wel in rekening gebracht.
Reden hiervoor is dat het zwaartepunt van het werk van Dutch Students Abroad voorafgaand ligt aan de startdatum van het stagetraject, datum van start stage, en niet tijdens de stageperiode.

5.8 Wanneer de opdrachtgever de stage of het project moet annuleren als gevolg van ziekte of overlijden van een 1ste graad familielid kan dit ten allen tijde.
Ontstaat deze situatie voorafgaand aan de startdatum van de stage of het project dan zal Dutch Students Abroad de aanbetaling terug betalen. Ontstaat deze situatie tijdens het project of stage dan is de factuur door Opdrachtgever al betaald en vindt er geen restitutie plaats.

6. Reisdocumenten
6.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten zoals geldig legitimatiebewijs, Internationaal zorgpasje en bewijs van de juiste vaccinaties.

6.2 Wanneer Opdrachtgever niet beschikt over deze reisdocumenten en dit negatieve consequenties heeft voor het traject dan zijn de deze voor verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

7. Beëindiging stage door het stagebedrijf
7.1 In het geval dat het stagebedrijf het contract tussen het bedrijf en Opdrachtgever beëindigd als gevolg van wangedrag door Opdrachtgever, dan heeft Dutch Students Abroad geen verdere verplichtingen meer aan Opdrachtgever. Het is opdrachtgever verboden, wanneer ontslag heeft plaats gevonden naar aanleiding van wangedrag, om zelf te solliciteren bij stagebedrijven gelieerd aan DSA . Er is geen mogelijkheid tot terugbetaling vanuit Dutch Students Abroad aan Opdrachtgever.

7.2 Wanneer een stagetraject voortijdig wordt beëindigd tussen het bedrijf en Opdrachtgever op grond van interne bedrijfsredenen, en niet op grond van wangedrag van Opdrachtgever, dan zal Dutch Students Abroad zo snel mogelijk op zoek gaan naar een passend alternatief ten einde de stageperiode goed af te kunnen ronden.

8. Overige bepalingen
8.1 Als Opdrachtgever zich afmeldt voor de Spaanse/Duitse taalcursus nadat de aanmelding is voltooid, vindt er geen restitutie plaats.

8.2 Opdrachtgever is zich bewust van het feit dat de Nederlandse schoolvakanties komen te vervallen tijdens de stage in het buitenland en dat in overleg met het stagebedrijf vakantiedagen opgenomen kunnen worden.

8.3 Opdrachtgever is zich bewust van het feit dat voor veel stageplaatsen het volgen van taallessen voorafgaand aan de stage een eis is. Dit wordt door Dutch Students Abroad tijdens het intakegesprek, voorafgaand aan de opdracht bevestiging, medegedeeld.

8.4 Opdrachtgever is zich bewust van het feit dat Dutch Students Abroad altijd rekening houdt met de woonwensen van Opdrachtgever voor huisvesting, maar dat Dutch Students Abroad niet kan garanderen dat deze ingewilligd worden.

8.5 Opdrachtgever is zich bewust van het feit dat bij de start van het traject de begin- en einddatum van de stage worden afgesproken met de student en school. Dat betekent dat Opdrachtgever niet vroegtijdig zijn/haar stage kan beëindigen als de minimaal behaalde uren zijn gemaakt.

8.6 Opdrachtgever verklaart dat hij/zij niet in aanraking geweest is met justitie. Mocht dit wel het geval zijn, dan is dat door de student in het oriënterende gesprek duidelijk kenbaar gemaakt.

8.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd om onze bedrijven / contacten / stageplaatsen / contactgegevens van huiseigenaren door te geven aan derden, dan wel te plaatsen in vacaturedatabases van de opleiding of te publiceren op het internet.

8.8 De student stemt de vlucht naar Barcelona, Madrid of Valencia af met Dutch Students Abroad mits gekozen voor het huisvestingspakket. Mocht Opdrachtgever zonder overleg een vlucht geboekt hebben, dan is het risico van Opdrachtgever dat huisvesting niet beschikbaar is.

8.9 Bij een last-minute aanmelding van vier weken voor aankomst wordt er een bedrag van €100,- extra in rekening gebracht naast het door de student gekozen pakket.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Dutch Students Abroad is een stagebemiddelingsbureau. De prijzen die Dutch Students Abroad hanteert bestaan enkel en alleen uit het bemiddelen van een stage. Daarnaast kan opdrachtgever het pakket woninghulp afnemen. Woninghulp is het in contact brengen met een huiseigenaar of kamerbemiddelingsbureau, genoemd de derde partij. Opdrachtgever gaat een contract aan met de derde partij aangaande de huurvoorwaarden van de kamer of het appartement.

9.2 Het contract met de derde partij waaronder bijvoorbeeld voorwaarden en betalingen, is een individuele overeenkomst tussen opdrachtgever en de derde partij. Dutch Students Abroad draagt op geen enkele wijze hier de verantwoording voor.

9.3 Opdrachtgever verklaart dat Dutch Students Abroad en haar medewerkers niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor letsel, overlijden, schade of verlies van enige aard, welke geleden kan worden tijdens het door Dutch Students Abroad voorgestelde verblijf in verband met stage of bezoek in kader van project.

9.4 Dutch Students Abroad hanteert een schadebeperking die niet hoger kan zijn dan de tarieven die Dutch Students Abroad hanteert voor de bemiddeling.

10. Toepassen Recht en Geschillen
10.1 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

Coronaprotocol Dutch Students Abroad 
Alles wat je moet weten over Corona en je stage in het Buitenland. 

Van gezondheidsverklaringen en vervoersmaatregelen tot hygiënevoorschriften op de bestemming en stageadres. Er bestaat heel veel informatie over Corona en je ziet haast door de bomen het bos niet meer. Daarom hebben we alles voor je op een rijtje gezet. Met welke maatregelen moet je rekening houden tijdens je stage? Zijn er specifieke protocollen op je bestemming en stageplek? Wat zijn de gevolgen wanneer mijn stage niet door gaat? Lees voor je aanmelding je goed in!

Aanvullende maatregelen voor bestemmingen en stage
We kunnen weer buitenlandse stages aanbieden en daar zijn we heel blij mee! Het kan wel zo zijn dat jouw bestemming andere inreisvoorwaarden heeft dan je vooraf verwacht. Voor alle bestemmingen gelden strenge inreisvoorwaarden, bijvoorbeeld vaccineren of dekking van reis-, verblijf- en ziektekosten. Bereid je goed voor en ga veilig en vertrouwd op reis. Bekijk op deze pagina wat de voorwaarden voor jouw bestemming zijn.

Wat wij als intermediair verder zien is dat steeds meer stagebedrijven, zowel in Spanje als in Duitsland, vragen om een vaccinatiebewijs. Wanneer je dit niet kan laten zien, kan je geen stage lopen bij het leerbedrijf. Dit geldt zelfs voor een aantal woningverhuurbedrijven. Kortom het is van belang te bepalen welke stappen jij moet nemen om je stage goed van start te kunnen laten gaan. Wanneer je niet gevaccineerd bent, raden wij je aan hierover in gesprek te gaan met je ouders/direct vertegenwoordigers en/of begeleider op school.
Mocht je besluiten om ongevaccineerd toch op stage te gaan, dan zijn de consequenties voor het mogelijk niet kunnen volgen van je stage voor jezelf.

CoronaCheck-app en Digitaal Corona Certificaat (DCC)

De CoronaCheck app maakt het makkelijker om binnen Europa te reizen. Wanneer je gevaccineerd bent kun je in de app een QR-code aanmaken. Daarnaast kan het zijn dat jouw stagebestemming nog aanvullende eisen heeft om het land binnen te komen. Controleer voor vertrek hier welke maatregelen voor jouw bestemming gelden.

Wat zijn de gevolgen voor mij wanneer mijn stage (tussentijds) wordt geannuleerd i.v.m. Corona
Corona heeft al aardig wat roet in het eten gegooid en ook de internationale stages hebben hier in het verleden nadelige gevolgen aan ondervonden. Wanneer jouw stage onverhoopt niet doorgaat of halverwege wordt gestaakt, zullen wij alles zo netjes mogelijk voor je afwikkelen. Denk hierbij aan alles administratief afwikkelen op je stageadres, afwikkeling met school, we bespreken de online mogelijkheden en voor de woningenbemiddeling regelen we het vroegtijdig beëindigen van de huurovereenkomst en/of ontbinden van de huur en eventuele teruggaaf van de borg.

Omdat dit alles erg arbeidsintensief is zal er, op het moment dat je stage niet doorgaat of wordt gestaakt, geen teruggaaf op de bemiddelingskosten mogelijk zijn. Voor meer informatie over dit risico en hoe de kosten kunnen worden betaald dien je contact op te nemen met de BPV coördinator op school. Zij informeren je over wat het Erasmusfonds voor je kan betekenen in deze situaties.

Informatie over je reis
Vliegen

Ook als je gevaccineerd bent tegen het Coronavirus gelden onderstaande veiligheidsvoorschriften. Aan boord van de vliegtuigen bevinden zich HEPA-filters, dit zijn moderne luchtfilters die de lucht vrij maken van o.a. ziekteverwekkers. De ventilatie in het vliegtuig is zeer goed gereguleerd waardoor verspreiding van o.a. virussen beperkt wordt. Aan boord worden extra hygiënemaatregelen genomen om te zorgen dat alles schoon blijft. Vanaf 13 jaar ben je verplicht om een mondkapje te dragen op het vliegveld en aan boord. Zelfgemaakte mondkapjes van een kledingstuk en mondkapjes met een uitlaatventiel zijn niet toegestaan. Houd er rekening mee dat je mondkapje iedere 4 uur gewisseld moet worden. Onder een geschikt mondkapje voor in het vliegtuig verstaan we een mondkapje dat de mond, neus en kin volledig bedekt, zoals een (niet-)medisch mondkapje.

Maatregelen op de luchthaven
Op de luchthaven moet je afstand houden en er zijn speciale looproutes bij het inchecken en de controle punten.
Vragen?
Uiteraard kun je ons altijd benaderen voor vragen: hello@dutchstudentsabroad.com

Vragen?
Uiteraard kun je ons altijd benaderen voor vragen: hello@dutchstudentsabroad.com

× Kan ik je helpen? Available from 08:00 to 18:00