ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DUTCH STUDENTS ABROAD

Met het invullen van het aanmeldingsformulier geeft de student Dutch Students Abroad de opdracht voor hem/haar op zoek te gaan naar een geschikte stageplek in Barcelona, Madrid, Valencia of Berlijn.

De student is zich bewust van de totale bemiddelingskosten per pakket die in de prijzentabel op de website zijn opgenomen.

De totale bemiddelingskosten, van alle pakketten, zijn gesplitst in 2 delen. De student betaalt € 150 (excl. 21% BTW) bij aanmelding en betaalt het restant afhankelijk van het gekozen DSA pakket na bevestiging van de passende stageplaats. Op de 1ste en 2de betaling vindt geen restitutie plaats. Mocht de student zich na het bevestigen van de stage terug trekken uit het proces, dan zullen de totale kosten van het gekozen pakket in rekening worden gebracht.

De student is zich bewust van het feit dat de betaling van de factuur van het gekozen Dutch Students Abroad pakket betaald moet zijn voor vertrek naar de gekozen locatie. Dit houdt eveneens in dat er geen openstaande rekening meer is voor aanvang van de stage en/of huisvesting, welke gerealiseerd is door Dutch Students Abroad.

Als de student zich afmeldt voor de Spaanse taalcursus nadat de aanmelding is voltooid, vindt er geen restitutie plaats.

De student is zich bewust van het feit dat de aangeboden stage niet altijd betaald is. Een vergoeding wordt dus niet als vanzelfsprekendheid aangenomen.

De student is zich bewust van het feit dat de Nederlandse schoolvakanties komen te vervallen tijdens de stage in het buitenland en dat in overleg met het stagebedrijf vakantiedagen opgenomen kunnen worden.

De student is zich bewust van het feit dat voor veel stageplaatsen het volgen van taallessen voorafgaand aan de stage een eis is.

De student is zich bewust van het feit dat Dutch Students Abroad altijd rekening houdt met de woonwensen van de student voor huisvesting, maar dat Dutch Students Abroad niet kan garanderen dat deze ingewilligd worden. 

De student is zich bewust van het feit dat bij de start van het traject de begin- en einddatum van de stage worden afgesproken met de student en school. Dat betekent dat een student niet vroegtijdig zijn stage kan beëindigen als de minimaal behaalde uren zijn gemaakt.

De student verklaart dat hij/zij niet in aanraking geweest is met justitie. Mocht dit wel het geval zijn, dan is dat door de student in het oriënterende gesprek duidelijk kenbaar gemaakt.

De aanmeldkosten worden ten alle tijden in rekening gebracht als de student zich terugtrekt voordat er een passende stage/kamer is gevonden.

Dutch Students Abroad heeft het recht om éénzijdig, bij onvoldoende huisvesting, het totaalpakket om te zetten naar stagepakket. Dutch Students Abroad brengt de student in contact met een derde partij om alsnog huisvesting te bieden.

In geval van contractbreuk met het stagebedrijf wegens disfunctioneren van de student is er geen mogelijkheid tot teruggave van de totale bemiddelingskosten van het door de student gekozen pakket.

De student is niet gerechtigd om onze bedrijven / contacten / stageplaatsen / contactgegevens van huiseigenaren door te geven aan derden, dan wel te plaatsen in vacaturedatabases van de opleiding of te publiceren op het internet.

De student is zelf verantwoordelijk voor het bezitten van een geldig reisdocument en het op tijd aanvragen van het Europese ziektekostenverzekeringpasje.

De student verklaart dat Dutch Students Abroad en haar medewerkers niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor letsel, overlijden, schade of verlies van enige aard, welke geleden kan worden tijdens het door Dutch Students Abroad geregelde verblijf in verband met stage.

De student stemt de vlucht naar Barcelona, Madrid of Valencia af met Dutch Students Abroad mits gekozen voor het totaalpakket. Dit in verband met het ophalen en naar de huisvesting begeleiden. Mocht een student zonder overleg een vlucht geboekt hebben, dan is het risico voor de student dat hij/zij niet door Dutch Students Abroad bij aankomst opgehaald kan worden.

Bij een last-minute aanmelding van drie weken voor aankomst wordt er een bedrag van €100 extra in rekening gebracht naast het door de student gekozen pakket. 

Schade als gevolg van catastrofe risico's kunnen niet worden verhaald op Dutch Students Abroad

Lees hier meer over het privacybeleid van Dutch Students Abroad
× Kan ik je helpen? Available from 08:00 to 18:00